۲۱ لغایت ۲۴ مهر ماه در محل نمایشگاه های بین المللی تهران منتظر حضورتان هستیم.

صنعت کاران و علاقه مندان به حوزه صنایع، از روز شنبه ۲۱ مهر ماه لغایت سه شنبه ۲۴ مهرماه در هجدهپین نمایشگاه بین المللی صنعت در محل نمایشگاه های بین المللی تهران منتظر حضورتان هستیم.