اعزام گروهی از علاقمندان واحد های صنعتی توسط دبیرخانه ساخت تجهیزات فلزی (استان اصفهان) جهت بازدید از نمایشگاه تخصصی متالورژی ترکیه آنکیروس در شهر استانبول از تاریخ 25 لغایت 27 اکتبر 2018

دبیرخانه ساخت تجهیزات مجتمع های فلزی ispx استان اصفهان در نظر دارد گروهی از علاقمندان واحد های صنعتی مربوطه را جهت بازدید به محل نمایشگاه اعزام کند.

هزینه تقریبی هر نفر 5 الی 7 میلیون تومان می باشد که تا سقف 50 درصد آن توسط شرکت شهرک های استان اصفهان پرداخت خواهد شد.