برگزاري رويداد SUPPLY DAY توسط تيم ISPX استان يزد

با حمايت شركت شهرك هاي صنعتي استان تيم ISPX‌استان يزد در جهت تحقق برنامه هاي عمل پروژه، اقدام به برگزاري رويداد SUPPLY DAY  نمود. اين رويداد با حضور شركت هاي عضو ISPX استان هاي آذربايجان شرقي،خوزستان، فارس و يزد در محل شركت فولادآلياژي ايران و درتاريخ 25 اذرماه 97 برگزار گرديد.در اين رويداد شركت هاي عضو ISPX ، محصولات و توانمندي هاي خود به مديران شركت فولادآلياژي ايران رائه نمودند و همكاري خود را با اين شركت اعلام نمودند. درحاشيه اين رويداد ،شركت هاي عضوISPX جهت شناسايي نيازهاي اين شركت از خط توليد آن بازديد نمودند.