برگزاري تور بازديد از بزرگترين نمايشگاه صنعت برق خاورميانه در شهر دبي توسط تيم ISPX‌استان يزد

دبيرخانه تجهيزات برق و نيروگاهي ISPX ‌استان يزد،باحمايت مالي شركت شهرك هاي صنعتي استان،جهت تحقق برنامه عمل پروژه ISPX، اقدام به برگزاري توربازديد از بزرگترين نمايشگاه صنعت برق خاورميانه كه در شهر دبي برگزار مي گردد نموده است. جهت كسب اطلاعات بيشتر با مجري برگزاري تور تماس حاصل فرماييد.

09120557564- آقاي نظري