درخواست ساخت سوپاپ برای صادرات به روسیه

پیرو مذاکرات صورت گرفته توسط دبیرخانه قطعات و مجموعه های خودرو ISPX و گروه همکاری های صنعتی بازرگانی ایران و روسیه، درخواست ساخت سوپاپ خودرو به روش فورج و خام، بدون ماشین کاری برای بازار روسیه بدست ما رسیده است. لذا از شرکت های توانمند در این حوزه درخواست میشود جهت اعلام امادگی برای تامین و ساخت با شماره تلفن ۰۹۱۵۷۰۷۲۷۹۴ تماس حاصل نمایند.