نشست و بازدید کارشناسان شركت فولاد آلياژي ايران از شرکت دانش بنیان صافات انرژی از اعضاي ISPX استان يزد

اين بازدید پيرو جلسات برگزار شده در پنجمين نمايشگاه صنعت و معدن يزد در تاریخ 30 شهريور ماه توسط  کارشناسان شركت فولاد آلياژي ايران از دفتر و کارگاه شرکت صافات انرژی یزد با هدف بومی سازی قطعات انجام شد، به سوالات فنی کارشناسان پاسخ داده شد و توانمندی این شرکت دانش بنیان مورد تایید قرار گرفت؛ و  مقرر گرديد بازديدي توسط كارشناسان شركت صافات انرژي از شركت فولاد آلياژي ايران صورت پذيرد و همكاري طرفين آغاز گردد.