جلسه SPX نفت گاز پتروشیمی با دفتر استارتاپ های پژوهشگاه نفت گاز و پتروشیمی

 

جلسه راهبردی SPX نفت گاز پتروشیمی با دفتر استارتاپ های پژوهشگاه نفت گاز و پتروشیمی در تاریخ 29 شهریورماه 1399، با حضور سرکار خانم دکتر شایق (مدیر استارتاپ های حوزه نفت، گاز و پتروشیمی پژوهشکده نفت) و آقایان مهندس آرین پور و حق سیرت، تیم توسعه پروژه نظام مبادلات پیمانکاری فرعی در محل پژوهشگاه صنعت نفت برگزار گردید.