بازدید و ارزيابی واحد‌های پيمانكاری صنعتی عضو ISPX استان یزد

دفتر ISPX استان يزد بر اساس شناسايی نيازهای صنايع بزرگ و كارفرماهای صنعتی استان و اعلام و اطلاع رساني به اعضای خود اقدام به ارزيابی و بررسی توانمندی واحدهای متقاضی همکاری با کارفرمایان نموده است.طي اين بازدید كه با حضور معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد برگزار گردید، از نزديك توانمنديها و امكانات شركت فني مهندسي آريا سپند مورد بررسي قرار گرفت.

در این بازدید مدیرعامل شرکت فوق در مورد محصولات توليدي شركت توضيحاتي ارائه نمودند و همچنين تقاضاي حمايت جهت اخذ گواهينامه ها و استانداردها را داشتند كه مقرر گردید دفتر ISPX استان یزد نسبت به بررسی نحوه حمایت شرکت شهرک های صنعتی برای اخذ استانداردهای لازم اقدام نماید. همچنين مقرر گرديد با هماهنگي دفتر ISPX بازديد توسط مسئول تصفيه خانه هاي شركت شهركهاي صنعتي استان از اين مجموعه صورت پذيرد تا در صورت امكان همكاري مشترك صورت گيرد.