تفاهم نامه همکاری فی ما بین سازمان فنی حرفه ای کشور و مجموعه کشتی سازی سیراف با همکاری عامل spx استان تهران

جلسه مقدماتی جهت عقد تفاهم نامه همکاری  فی مابین مجموعه کشتی سازی سیراف با سازمان فنی حرفه ای کشور با همکاری عامل اجرایی SPX استان تهران در خصوص برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در زمینه صنایع دریایی و کشتی سازی و اخذ مدرک معتبر و بین المللی ILO