ششمین نمایشگاه بین المللی دریایی،دریانوردی و صنایع فراساحل

از واحد های پیمانکاری که در زمینه صنایع دریایی و ساخت قطعات و تجهیزات کشتی سازی فعالیت دارند،در صورت تمایل برای اخذ غرفه در ششمین نمایشگاه بین المللی دریایی،دریانوردی و صنایع فراساحل در تاریخ 23 الی 25 آذر ماه واقع در مصلی امام خمینی (ره) با حفظ پروتکل های بهداشتی و حمایت ویژه شرکت شهرک های صنعتی استان تهران ،دعوت به همکاری مینماییم.

به منظور کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با دفتر عامل توسعه استان تهران تماس بگیرید.