برگزاری تور بازدید از سایت ایزوایکو

 از واحد های پیمانکاری که در زمینه صنایع دریایی و ساخت تجهیزات و قطعات کشتی سازی فعالیت دارند،و تمایل به شرکت در تور بازدید از شرکت کشتی سازی ایزوایکو واقع در بندر عباس در مرداد ماه 99،با حمایت ویژه شرکت شهرک های استان تهران را دارند، دعوت به همکاری مینماییم.

به منظور کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با دفتر عامل توسعه استان تهران تماس بگیرید.