بخش خصوصی

زمینه فعالیت:طراحی،ساخت و تعمیر سازه های شناور( در ابعاد کوچک -متوسط و بزرگ) و سازه های دریایی و فراساحلی

نشانی :تهران،خیابان میرزای شیرازی جنوبی،خیابان شهید نژادکی،پلاک 31

      37 کیلومتری غرب بندرعباس، مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران

تلفن: 88810045-021

فکس:88810046-021

آدرس وبسایت:WWW.ISOICO.COM