نهاد بین‌المللی

نوع همکاری:  حمایت از واحد های عضو سامانه 

نشانی: تهران،خیابان کارگر شمالی،خیابان هیات

تلفن تماس:91082100-021

آدرس ایمیل:info [at] mstpark [dot] com