نهاد بین‌المللی

 همکاری :تفاهم نامه بین شرکت شهرک های صنعتی استان تهران و شورای عالی صنایع دریایی کشور

نشانی: خیابان شهید بهشتی،خیابان شهید خلیل حسینی(سورنا) پلاک 150

تلفن: 88524896-021

فکس:88522651-021

آدرس الکترونیکی : info@iransea.ir