نشست و بازدید کارشناسان بومی سازی فولاد سنگان از شرکت دانش بنیان صافات انرژی از اعضاي ISPX استان يزد

اين بازدید که در تاریخ ۱۴ تیرماه توسط چهار تن از کارشناسان مجموعه فولاد سنگان (کارشناسان بومی سازی، بازرگانی و تعمیرات مکانیک) از دفتر و کارگاه شرکت صافات انرژی یزد با هدف بومی سازی قطعات انجام شد، به سوالات فنی کارشناسان پاسخ داده شد و توانمندی این شرکت دانش بنیان در خصوص ساخت، بازسازی و رفع عیب از یاتاقان های بابیتی ،طراحی چک والوهای صنعتی و نیروگاهی مورد تایید قرار گرفت؛ و منجر به عقد قرارداد مابين طرفين شد كه مقرر گرديد بازديدي توسط كارشناسان شركت صافات انرژي از مجموعه فولاد سنگان صورت پذيرد و همكاري طرفين آغاز گردد.