نشست مدیران دفتر توسعه مبادلات پیمانکاری فرعی(Ispx) استان یزد با مدیران شرکت برق منطقه ای استان یزد

در این نشست که با حضور معاون صنایع کوچک و مدیر توسعه صنعتی و فناوری  و عامل توسعه دفتر مبادلات پیمانکاری فرعی استان یزد و همچنین معاون و کارشناسان برنامه ریزی شرکت برق منطقه ای استان برگزار گردید٫ تیم توسعه مبادلات پیمانکاری فرعی به تشریح اقدامات برای مدیران شرکت برق منطقه ای استان یزد پرداختند؛ همچنین طرفین در این نشست زمینه های همکاری مشترک برای ارتباط کارفرمایان پروژه های صنعت برق استان با پیمانکاران عضو Ispx را مورد بررسی قراردادند، که در نهایت مقرر شد کارشناسان برق منطقه ای نیازهای صنعت برق در حوزه خطوط انتقال و پست را احصا نموده و تیم پروژه توسعه مبادلات پیمانکاری فرعی(Ispx) استان یزد زمینه اطلاع رسانی به پیمانکاران مرتبط را فراهم نماید.