خدمات مشاوره در دو حوزه مالیاتی و حقوقی

اين دوره براي اعضاي ISPX  دبیرخانه تجهیزات و ماشین آلات مجتمع های فلزی  با حمايت مالي ويژه  و به صورت رایگان برگزار می شود.

جهت ثبت نام با مجري برگزاري تماس حاصل فرماييد.

تلفن تماس :03132688177