بزرگترین نمایشگاه تخصصی داخل کشور

حضور اعضا دبیرخانه ساخت تجهیزات، قطعات و ماشین آلات مجتمع های فلزی ISPX در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران متافو تهران- ۸لغایت ۱۱ آذرماه ۹۸