جلسه شورای راهبردی هماهنگی دبیرخانه ساخت قطعات و تجهیزات مجتمع های فلزی ISPX

جلسه شورای راهبردی هماهنگی دبیرخانه ساخت قطعات و تجهیزات مجتمع های فلزی  ISPX در تاریخ 1398/06/26 با حضور 

  • مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
  • نماینده سازمان صنعت،معدن و تجارت
  • معاون صنایع کوچک استان 
  • نماینده اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی 
  • نماینده انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران
  • نماینده اتحادیه خدمات فنی ماشین آلات سنگین استان

برگزار گردید که  ابتدا به معرفی پروژه ی SPX  و عملکرد این پروژه هم در سطح ملی و هم استانی در سال های گذشته و سال جاری پرداخته شد و در انتها صاحب نظران  پیشنهاد ها و نظرات خود را مطرح کردند.