بازدید واحد های صنعتی استان یزد از نمایشگاه و برخی واحد های صنعتی عضو دبیرخانه تجهیزات و ماشین آلات مجتمع های فلزی

دبیرخانه تجهیزات و ماشین آلات مجتمع های فلزی، در تاریخ 1398/06/13،  برای حضور هیئت صنعتی استان یزد در یازدهمین نمایشگاه متالوژی، فولاد، ریخته گری، ماشین آلات و صنایع وابسته با همکاری کادر اجرایی نمایشگاه، مقدمات لازم برای حضور هیئت مذکور را جرا نمودند.  بازدیدکنندگان ابتدا در پاویون نمایشگاه های بین المللی اصفهان پذیرایی شدند و توضیحات لازم برای ایشان ایراد شد و سپس از واحد های صنعتی حاضر در نمایشگاه بازدید به عمل آوردند.

در تاریخ 1398/06/14، هیئت صنعتی استان یزد به همراه نماینده دبیرخانه مجتمع های فلزی استان اصفهان، از برخی واحد های صنعتی شاخص استان، واقع در شهرک صنعتی نجف آباد 1، بازدید نمودند. در این رویداد، مجتمع چدن اصفهان، گروه صنعتی قدس نجف آباد و سپس بهینه صنعت اصفهان مورد بازدید قرار  گرفتند.

بنا به گفته 19 واحد صنعتی بازدید کننده از استان یزد، این رویداد نتایج مطلوب و ثمر بخشی را به همراه داشت.