برگزاری دوره آموزشی اصول بازرسی و کنترل کیفیت قطعات صنعتی برای ذینفعات spx

عنوان:برگزاری دوره آموزشی اصول بازرسی و کنترل کیفیت قطعات صنعتی برای ذینفعات spx

کارفرکا: شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی

مجری: موسسه خلاق محور

زمان: اسفندماه 97

مکان: مرکز خدمات فناوری و کسب و کار استان مرکزی