برگزاری دوره آموزشی شناسایی عیوب قطعات ریخته گری برای ذینفعان spx

عنوان دوره: شناسایی عیوب قطعات ریخته گری
کارفرما: شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی
زمان : 9 اسفند ماه 97
مکان : مرکز خدمات فناوری و کسب و کار