يكي از مسائل چالشي حاكم بر نظام ها و الگوهاي توسعه ي صنعتي كشورهاي مختلف و به ويژه كشور ما از اين امر تشأت گرفته است كه آيا در فرآيند توسعه ي صنعتي كشور بايد به صنايع بزرگ بها داد و آنها  را به عنوان محور توسعه ي صنعتي مورد توجه قرارداد يا اينكه صنايع كوچك نيز مي توانند نقشي در فرآيند توسعه ي صنعتي ايفا كنند و شايسته توجه و تمهيد شرايط لازم براي توسعه هستند. متأسفانه تجربه گذشته نشان مي دهد كه بازنده اين چالش بزرگ بيشتر صنايع كوچك كشور هستند كه در سايه توجه صرف به صنايع بزرگ ناديده گرفته شده اند و در سياست ها و الگوهاي توسعه صنعتي كشور نقش بسيار كمرنگي به خود گرفته اند. اين در حالي است كه در اغلب كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه، صنايع كوچك هم از جايگاه بسيار بالايي در سياست گذاري ها و حمايت هاي دولتي برخوردارند و هم توانسته اند نقش بسيار قابل توجهي در بهبود توان رقابت پذيري صنعتي، ايجاد و توسعه ي اشتغال، كمك به توزيع درآمد، توسعه و تقويت كارآفريني ايفا نمايند. به عبارت ديگر در اين كشورها با درك اهميت و جايگاه صنايع كوچك، توجه جدي به توسعه ي هزمان صنايع كوچك و بزرگ در كنار يكديگر شده است.

در واقع امروزه ديگر سخن از انتخاب ميان صنايع كوچك و بزرگ مطرح نيست. آنچه مسئله اساسي است، توسعه و تقويت همزمان اين دو و در كنار يكديگر است. بر اين اساس بايد به دنبال راهكارهايي بود كه باعث تقويت و بهبود نقش كارآفريني صنايع كوچك و بزرگ در فرآيند تكميل زنجيره ارزش توليدات صنعتي مبتني بر قابليت هاي ذاتي آن ها گردد. در اين راستا آنچه تضمين كننده موفقيت صنايع كوچك و بزرگ است، تعامل و همكاري بين آنها و از آن مهمتر شيوه و رويكرد تعاملي بين آنهاست كه با اين هدف الگويي تحت عنوان نظام پيمانكاري فرعي در بسياري از كشورهاي توسعه يافته يا درحال توسعه پياده سازي شده است.

بررسي نظام پيمانكاري فرعي در كشورهاي مختلف نشان دهنده ي آن است كه گرچه اين نظام ها با سوابق تاريخي، نظام اجتماعي، اقتصادي، صنعتي و بسياري ديگر از عوامل تأثيرگذار ارتباط تنگاتنگ داشته، بدون ترديد عيناً قابل اقتباس و اجرا در ساير كشورها نيست.

 

 

اگر از واحدهای صنعتی یا صنفی حوزه کارفرمایی یا پیمانکاری صنعتی هستید، برای عضویت کلیک کنید:

نظام مبادلات پيمانكاري فرعي (SPX)

 

نظام مبادلات پيمانكاري فرعي همانند خوشه‌هاي صنعتي، يكي از روش‌هاي عمده توسعه صنايع كوچك و متوسط (SMIs) به ويژه در حوزه پيمانكاري است كه ايده اوليه  ايجاد آن در يونيدو از سال 1970 شكل گرفت و تا سال 1985 به شكل امروزي خود درآمد. هدف اين برنامه تقويت توانايي صنايع كوچك و متوسط براي افزايش توليد واشتغال‌زايي آنها، به‌روزآوري فرآيندهاي فني و محصولات آنها، بهبود قابليت رقابت بين‌المللي آنها، جلب سرمايه‌گذاري و سفارش‌هاي خارجي، تشويق جايگزيني واردات و رشد صادرات محصولات توليدشده است.

پروژه م بادلات  پ يمانكاري  ف رعي  ا يران ( مَپفا )

Iran Subcontracting & Partnership eXchange (ISPX )

تشكلي است غيرانتفاعي، غيردولتي، خودگردان و ملي كه به عنوان برند و نام تجاري "مپفا" خدمات خود را به كليه شركت‌ها، كارگاه‌ها و صنايع داراي شرايط احراز در سطح كشور ارائه داده و براي موفقيت آن‌ها در پروژه‌هاي پيمانكاري در سطح محلي، ملي و به ويژه بين‌المللي مي‌كوشد. اين مركز در حال حاضر با حمايت سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران و  اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران فعاليت مي‌كند. اين مركز سعي دارد تا برند و نام تجاري "مپفا - ISPX"بتواند با حمايت از پيمانكاران داراي شرايط احراز در حوزه هاي پيمانكاري داراي مزيت رقابتي، نقش پر رنگي در توسعه فعاليت‌هاي پيمانكاري در سطح محلي، ملي و به ويژه بين‌المللي داشته باشد."

اطلاعات بيشتر

اخبار و اطلاعیه ها